מורה גיטרה דימה קוגן

ירושלים

כיתת אומן עם הפרופסור יוסי ירושלמי