כיוון גיטרה

Heading 1

0503811479

לפניכם ציור של צוואר הגיטרה ושמות הצלילים לאורכו 

צלילי גיטרה

 A = לה 

 B = סי

 C = דו 

 D = רה 

 E = מי

 F =  פה

 G =  סול

m1.jpg